Välkommen att förköpa din parkering innan ditt besök i Skara Sommarland!

                                                 Terms and Conditions


Förköpen sker i samband med köp av giltig biljett till Skara sommarland via Skara sommarlands hemsida. Förköpen kräver att Kunden har eller köper en giltig biljett enligt Skara sommarlands hänvisning eller instruktioner. 


                                                Heldagsparkering till 21:00

Att betala: 100 SEK

Varav moms (25) SEK